Logo RBCZLogo NVPALogo NIP

Tarieven voor alle individuele therapie en trainingen:

Per consult van 45 minuten : € 95,00

Onvolledig Behandeltraject

Behandeling Kort

:

€186,71

€ 487,26

Behandeling Middel : € 839,23
Behandeling Intensief :

€ 1.301,50

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het is belangrijk om te weten dat u bij uw zorgverzekeraar een verplicht eigen risico heeft. In 2018 is dat € 385,00. Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van psychologische hulp uit de basisverzekering in aanmerking te komen moet u eerst uw eigen risico verbruikt hebben. Naast het verplicht eigen risico kunt u zelf ervoor kiezen om ook een vrijwillig eigen risico te nemen en zo de kosten van uw zorgverzekering te verlagen. Dit moet dan ook verbruikt zijn. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en ook niet als u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

VERGOEDING

Via het basispakket ziektekostenverzekering:

Alle GZ-psychologen worden vanuit het basispakket door uw zorgverzekeraar (deels) vergoed. De overheid heeft vastgesteld dat er in de Basis Generalistische GGZ gedeclareerd moet worden via een bepaalde prestatie te weten: Kort, Middel, of Intensief ieder met de bijbehorende tarieven. Zie boven voor de tarieven. Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen moet u een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen en is er een verwijsbriefje van de huisarts nodig.

Neem nadat u met de psycholoog bepaald heeft voor welke behandeling u in aanmerking komt, voor de zekerheid voor aanvang van de behandeling, contact op met uw zorgverzekeraar om te bepalen wat u vergoed krijgt.

Via de aanvullende ziektekostenverzekering:

MindChoice is ook aangesloten bij Beroepsvereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Therapeuten die hierbij zijn aangesloten krijgen de Psychosociale hulp en therapie ook door een groot aantal zorgverzekeraarsvanuit de aanvullende verzekering vergoed. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen moet u een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen; er is echter geen verwijsbriefje van de huisarts nodig. Zie voor de hoogte van de vergoedingen: de website van de NVPA ( vergoedingen zorgverzekeraars)

Per verzekeraar is verschillend welk bedrag wordt vergoed. Sommigen vergoeden een bepaalde hoeveelheid consulten of een bepaald bedrag per jaar.Meestal geven de zorgverzekeraars de betreffende informatie op hun website onder alternatieve geneeswijzen weer en natuurlijk staat de informatie over vergoedingen in de polisvoorwaarden. Indien u contact opneemt met uw zorgverzekeraar noem dan de naam van de therapeut/praktijk, de AGB code en eventueel het BIG registratienummer.

Wanneer u de factuur opstuurt adviseren wij u altijd op de envelop T.a.v. de afdeling Alternatieve zorg te vermelden, dit bespoedigt het proces.

Via de werkgever:

Informeer bij uw leidinggevende of personeelszaken.Vaak reserveert een werkgever een persoonlijk budget per medewerker. Bovendien is het in geval van ziekte voor zowel u als uw werkgever belangrijk dat u spoedig herstelt.

Via de Arbodienst van uw bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out-preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Voor informatie neemt u contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting:

Wanneer u als particulier de kosten voor therapie/counseling zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor begeleiding zijn voor zelfstandige ondernemers vaak aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV:

Als je een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

Mochten over het bovenstaande nog vragen resteren dan wil ik deze toch moeilijke materie graag telefonisch verder uitleggen.