Logo RBCZLogo NVPALogo NIP

Tarieven voor alle individuele therapie en trainingen:

Per consult van 45 minuten : € 95,00

Onvolledig Behandeltraject

Behandeling Kort

:

€186,71

€ 487,26

Behandeling Middel : € 839,23
Behandeling Intensief :

€ 1.301,50

Vergoeding is niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2020. 

VERGOEDING tot 1 januari 2020

Via de aanvullende ziektekostenverzekering:

MindChoice is ook aangesloten bij Beroepsvereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Therapeuten die hierbij zijn aangesloten krijgen de Psychosociale hulp en therapie ook door een groot aantal zorgverzekeraarsvanuit de aanvullende verzekering vergoed. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen moet u een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen; er is echter geen verwijsbriefje van de huisarts nodig. Zie voor de hoogte van de vergoedingen: de website van de NVPA ( vergoedingen zorgverzekeraars)

Per verzekeraar is verschillend welk bedrag wordt vergoed. Sommigen vergoeden een bepaalde hoeveelheid consulten of een bepaald bedrag per jaar.Meestal geven de zorgverzekeraars de betreffende informatie op hun website onder alternatieve geneeswijzen weer en natuurlijk staat de informatie over vergoedingen in de polisvoorwaarden. Indien u contact opneemt met uw zorgverzekeraar noem dan de naam van de therapeut/praktijk, de AGB code en eventueel het BIG registratienummer.

Wanneer u de factuur opstuurt adviseren wij u altijd op de envelop T.a.v. de afdeling Alternatieve zorg te vermelden, dit bespoedigt het proces.

Via de werkgever:

Informeer bij uw leidinggevende of personeelszaken.Vaak reserveert een werkgever een persoonlijk budget per medewerker. Bovendien is het in geval van ziekte voor zowel u als uw werkgever belangrijk dat u spoedig herstelt.

Via de Arbodienst van uw bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out-preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Voor informatie neemt u contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting:

Wanneer u als particulier de kosten voor therapie/counseling zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor begeleiding zijn voor zelfstandige ondernemers vaak aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV:

Als je een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. U kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u het coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

Mochten over het bovenstaande nog vragen resteren dan wil ik deze toch moeilijke materie graag telefonisch verder uitleggen.