Een depressie is meer dan een dipje. Het is een toestand van aanhoudende neerslachtigheid en leegte. Men voelt zich zonder aanleiding lange tijd slecht en het persoonlijke en professionele leven hebben hier ernstig onder te lijden.

Mensen die depressief zijn doen dikwijls uitspraken als ‘Ik heb geen fut, ik heb geen energie, ik voel me schuldig, ik kan niets meer onthouden, ik deug nergens voor, ik zie alles somber en grauw, het kan mij allemaal niet meer schelen, soms fantaseer ik dat ik er een einde aan maak’.

Depressieve mensen hebben een sterke neiging om herhaaldelijk na te denken over hoe depressief ze zich voelen, hoe dit komt, wat dit betekent en welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid met ‘rumineren’. Rumineren betekent letterlijk herkauwen en heeft hier de betekenis van blijven hangen in negatieve gedachten. Het goede nieuws is dat de Mindfulness Based Therapie veel goede resultaten bereikt. Immers: Mindfulness doorbreekt de automatische negatieve patronen van het denken die ervoor zorgen dat mensen steeds opnieuw depressief worden.

Wetenschappelijk gezien is dit de beste preventie om terugval bij depressie te voorkomen. De training zorgt ervoor dat je snel meer energie en vitaliteit ervaart. De therapie helpt je de weg te effenen naar een succesvolle terugkeer in het werk.

In samenspraak met de cliënt wordt gekozen voor een individueel traject of wordt deze gecombineerd met een 2-daagse Mindfulness Training.