Een depressie is meer dan een dipje. Het is een toestand van aanhoudende neerslachtigheid en

...

Heeft je kind iets traumatisch meegemaakt?

EMDR is een therapie die helpt om beangstigende

...

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is een therapeutische interventietechniek die voornamelijk

...

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben en dat gepaard kan gaan met mooie en

...

Bij deze methode ligt het accent op het ervaren van rust, ruimte en ontspanning.

Een basiscursus waarop we een

...