Aanmelden en Betalen voor Trainingen en Therapie

Voor elke Training en Therapie kunt u zich aanmelden door online het betreffende aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen. Na verzending wordt een automatische bevestiging van de aanmelding verzonden naar het aangegeven e-mailadres. In geval van een individuele therapie wordt er binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. In geval van een training wordt gecontroleerd is of er nog plaats is binnen de door u gekozen training en krijgt u binnen 5 werkdagen per e-mail de definitieve bevestiging waarin u verzocht wordt het cursusgeld over te maken. De factuur ontvangt u na de training.

Alle aanmeldingen zijn definitief na ontvangst van het volledige cursusgeld. Het bedrag graag voldoen binnen 2 weken na ontvangst van de bevestigingsmail doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training. In overleg is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.

Annulering en Restitutie van een Training

Annulering van een aanmelding kunnen alleen schriftelijk of per e-mail en is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training. Voor elke annulering wordt 10% van het factuurbedrag als vergoeding in rekening gebracht en verrekend met het te restitueren bedrag. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% als vergoeding in rekening gebracht en is daardoor geen recht meer op restitutie. Ook indien de factuur nog niet betaald zou zijn, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Gemiste Dagen of Delen van een Cursus of Training

Gemiste dagen of delen van een cursus of training kunnen eventueel op een later nader overeen te komen tijdstip zonder bijbetaling worden ingehaald.

Onvoldoende Aanmeldingen voor een Training

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groepstraining of cursus behoudt MindChoice het recht de betreffende cursus of training tot 5 dagen voor geplande aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt dan 100% terug gestort.

Verzetten van Afspraken voor Therapie / Begeleiding en Leertherapie

Voor individuele therapie geldt een wachttijd van hooguit een week voor de intake en hooguit 2 weken voor behandeling

Afspraken voor therapie/begeleiding kunnen tot 48 uur vóór de geplande afspraak desgewenst worden verzet naar een andere datum. Hiervoor wordt dan 10% als vergoeding in rekening gebracht. Bij afzeggingen binnen 48 uur wordt 100% als vergoeding in rekening gebracht.